پینگ پنگ

بازگشت نوشاد عالمیان به صدر بازیکنان آسیای میانه

ملی پوش تنیس روی میز ایران پس از 22 ماه به صدر بازیکنان منطقه آسیای میانه بازگشت.

17 آبان 1398

پیروزی میعاد لطفی در اولین دیدار

به گزارش خبرنگاران، در چارچوب روز نخست مسابقات تنیس روی میز قهرمانی دنیا در بوداپست مجارستان و در بخش انفرادی مردان، امروز (یکشنبه) میعاد لطفی در گروه 51 مسابقات به مصاف رشید از ترکمنستان رفت و مقابل این حریف خود، به فزونی چهار بر یک دست یافت.

19 تیر 1398